การอนุมัติค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์

 

📣ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา📣
🚩เรื่องการอนุมัติค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
✍️ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์
รวมทั้งหมดจำนวน 32 รายการ
👉ดาวโหลดเอกสารประกาศได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/a-April-66