อบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงาน Education NEXT Forum 2021 ขอเชิญอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skils ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conferencethaiseries.com