เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

📣เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

แก่นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าวได้ทางเวบไซต์ http://www.thaiwest.su.ac.th หัวข้อ “ทุนวิจัย/โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

สามารถดาวน์โหลดประกาศทุนวิจัย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าวได้

📍คลิกที่นี่ https://drive.google.com/open…

ส่งข้อเสนอ

📍คลิกที่นี่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfoZfuD6oUMPzTuMZ…/viewform

สอบถามข้อมูลได้ที่ นางวริยวัลย์ (ผู้ประสานงาน) Line ID 0891255218 , email [email protected]