เทปบันทึกการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

เทปบันทึกการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook บพท.
--------------------------------------
เทปบันทึกการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563