เผยผลสำรวจคนกทม 63.5 % เคยพบเห็นการพนันหวยใต้ดิน และรู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ49.3 %

บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


เผยผลสำรวจคนกทม 63.5 % เคยพบเห็นการพนันหวยใต้ดิน
และรู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ49.3 %