แหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ มีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนวิจัยในโครงการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและขับเคลื่อนขบวนภาคีเครือข่ายเพื่อฟื้นฟูเทศกาลสงกรานต์มอญ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ผลักดัน สู่ Soft Power ภายใต้กรอบการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ภายใต้วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น แหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ มีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

🗓 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
📍 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 946 total views,  1 views today