แนวทางการขอทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

เรื่อง  “แนวทางการขอทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร” 

วิทยากร :  นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564  

เวลา 9.00- 12.00 น. 

ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่

http://www.thaiwest.su.ac.th/2021/05/zoomagricultureresearch01/

ปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่  17  มิถุนายน 2564 เวลา   12.00 น.  หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

ติดต่อสอบถามได้ที่   [email protected]  

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    

ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง