26 เมษายน 2562 : สวพ. ร่วมประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย ฯ (ปี 2) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องคริสตัล 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ (ปีที่2) โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ และสถาบันวิจัยอีก 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในครั้งนี้