11 กันยายน 2562 : สวพ. จัดประชุมแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนภายนอก

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (673) ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุม”แผนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนภายนอก”
โดยมีผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้

 849 total views,  1 views today