26 กุมภาพันธ์ 2563:โครงการการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์ ฯ มรภ.-สกว.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 673 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมแผนการดำเนินงานวิจัย โครงการการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี ภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้