25 กันยายน 2562 : การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุม การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สถาบันพัฒนบัณฑิตศิลป์

โดยมี ผศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)
รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

 1,139 total views,  1 views today