3คน กทม 61 % ไม่เห็นด้วยให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 57.7 % คิดว่า พรก. ฉุกเฉิน ยังมีความจำเป็น 74.9 % เห็นด้วยกับการยกเลิกเคอร์ฟิว

บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


3คน กทม 61 % ไม่เห็นด้วยให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
57.7 % คิดว่า พรก. ฉุกเฉิน ยังมีความจำเป็น 74.9 % เห็นด้วยกับการยกเลิกเคอร์ฟิว