การสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กในภูมิภาคตะวันตก”

📣 LIVE ❗️

“RAINS for Western Food Valley 2563 Webinar and Virtual Exhibition การสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กในภูมิภาคตะวันตก”

โดย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิสาหกิจชุมชนกาแฟและบุกพุเย
วิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านห้วยโรง
บริษัท เพชรบุรีไทยดีเสิร์ท จำกัด
บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด และ
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.

Facebook LIVE : www.facebook.com/rdi.npru

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/5359808374

Meeting ID: 535 980 8374