📣 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ RDI Manager

📣 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ RDI Manager


📣 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ RDI Manager

สกสว. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่” (Research development and innovation manager for area and community)

📌 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลาฝึกอบรม 4 เดือน (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564) รับจำนวนจำกัด !!

🎯 องค์ประกอบของหลักสูตร

1. การบรรยาย – ปฏิบัติการ 5 Module* (online + on site)**
▪️ Module 1 (3 วัน) Re-inventing the Area and Community Development Research
▪️ Module 2 (3 วัน) Translating the “Problems” to research Design and Execution
▪️ Module 3 (1 วัน) Theory of Change and Impact Assessment
▪️ Module 4 (2 วัน) Research Utilization and Communications
▪️ Module 5 (1 วัน) Research Governance and Risk Management

2. การดูงาน – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ (1-2 วัน)

3. การจัดทำ “แผนงานวิจัย” แผนพัฒนาทีมวิจัย และ assignment อื่นๆ (2-3 วัน)

4. การนำเสนอ “แผนงานวิจัย” ต่อที่ปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตร (2-3 วัน)

*กำหนดวันเวลา จะแจ้งทราบต่อไป
**รูปแบบการจัดอบรมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

🔰 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 👉 https://forms.gle/VxPPavM9y7nUBLsR6

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลักขณา [email protected] หรือ คุณธนาภรณ์ [email protected]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาพด้านล่างนี้ 👇

#RDIManager
#TSRI
#สกสว.
#สถาบันคลังสมองของชาติ