ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์

นักวิจัย : ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี : 2563
ชื่อผลงาน : "การแปรรูปซอสพริกข้าวหมากสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบล บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ "
แหล่งทุน :วช.