ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
673-675 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) ชั้น 7 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1600, 1601 และ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1603 Email: [email protected]

คุณธัญลักษณ์ (เตย)
ทุนภายใน ต่อ 1600

ไลน์ออฟฟิสเชียล “ทุนวิจัยภายใน” https://line.me/R/ti/p/%40364dygme

คุณเบญจวัลย์ (หนิง)
ทุนวิจัยภายนอก
ต่อ 1600
ไลน์กลุ่ม “ทุนวิจัยภายนอก” https://line.me/R/ti/g/p42Wk-MoV4

คุณสมิธ (ไอซ์) ต่อ 1600
ทรัพย์สินทางปัญญา

ไลน์ออฟฟิสเชียล “ทรัพย์สินทางปัญญา” https://line.me/R/ti/p/%40115kmqfy

คุณจิรภรณ์ (มิ)
การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
และ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ต่อ 1600

ไลน์ออฟฟิสเชียล “วารสาร/บทความวิจัย” https://line.me/R/ti/p/%40620ylzom

คุณมนัญชยา (แนน)
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต่อ 1603
ไลน์ออฟฟิสเชียล “มคจม.” https://line.me/R/ti/p/%40098ezihj