scopus

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร สามารถค้นหาข้อมูลผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus ได้ที่ http://scopus.com
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำคู่มือ สำหรับ การค้นหาผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่