บพท ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

———————————
กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อโครงการ
———————————-
-> กรอบการวิจัย : การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น
->แผนงานย่อยรายประเด็น : “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”
———————————-

นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อมูลดังต่อไปนี้

1.ประวัติคณะผู้วิจัย
2. คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
3. หนังสือรับรองการเป็นหัวหน้าโครงการจากอธิการบดี

และปริ้นข้อเสนอเชิงหลักการจากระบบ NRIIS ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624
———————————-
ติดตามข่าวสารทุนวิจัยภายนอก ผ่านไลน์กลุ่ม “ทุนวิจัยภายนอก” https://line.me/R/ti/g/p42Wk-MoV4