โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2GCYF0U
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์ โทร 0805972894