แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (NQI) บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (NQI) บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – 13 ธ.ค. 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
.
พร้อมร่วมรับฟังแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนแผนงาน NQI โดยคณะอนุกรรมการแผนงาน NQI บพข.
.
วันที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ทาง Zoom meeting
Meeting ID: 987 3667 9599
.
ศึกษารายละเอียดประกาศรับข้อเสนอได้ที่ https://pmuc.or.th/?p=6786
ดาวน์โหลดเอกส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ทาง https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11622
.
สอบถามเพิ่มเติม: ดร.พิชชา สิงหพันธุ์
โทรศัพท์ : 02-109-5432 ต่อ 890
อีเมล : [email protected]
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
.