กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “Reconceptualizing Higher Education To Cope With the Disruptive Economy” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Education ICT Forum 2020 เป็นเวทีสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดระดับอุดมศึกษาของไทย ยกระดับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ และเป็นเวทีแสดงนวัตธรรม Digital Technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital Life และการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.aprilseries.com/education-ict-forum-2020/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2661-7750 ต่อ 221 – 223