12 กันยายน 2562 : ร่วมโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ประจำปี 2562 และร่วมกิจกรรมการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยกับสถาบันเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยรศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ประจำปี 2562 และร่วมกิจกรรมการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยกับสถาบันเครือข่ายได้แก่
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 893 total views,  1 views today